ŞİRKETLERİ ÇEVRECİ DUYARLILIKLA BULUŞTURAN GİRİŞİM: EKO ETİKET

Geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye’de de uygulanmaya başlanan “eko etiket” sertifikası, sağlıklı çevre ve gelecek için hem evrensel hem ülke boyutunda atılan en kayda değer adımlardan biri. Ülkemize geçtiğimiz yıl adım atan dünyanın en köklü ve öncü eko etiket hareketi Blue Angel’la birlikte, sürdürülebilir bir çevreye inanan şirketler ve tüketici …